Tuyển Kiến Trúc Sư

Số lượng: 01

Hạn chót: 31/12/2017

Tuyển thợ sơn PU

Số lượng: 5

Hạn chót: 31/12/2016

Tuyển thợ mộc

Số lượng: 5

Hạn chót: 31/12/2016

Tuyển Nhân viên kinh doanh

Số lượng: 3

Hạn chót: 31/10/2016