Tuyển Họa viên kiến trúc

Số lượng: 2

Hạn chót: 31/10/2016

Tuyển Giám sát công trình

Số lượng: 2

Hạn chót: 15/11/2016